Veri Kaynakları

Ulusal Adres Veritabanı(UAVT)

UAVT ülkedeki tüm adres bilgilerinin tutulduğu veri tabanıdır.

25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ülkemizdeki tüm adreslerin yer alacağı bir Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’nın oluşturulmasına ve MERNİS kayıtları ile eşleştirilen ikamet adres bilgilerinden oluşan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nin kurulmasına hükmedilmiştir.

Söz konusu Kanun gereğince, UAVT’da tanımlı adreslerde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyrukluların ikamet adresleri tespit edilmiş ve bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarasına göre MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleriyle eşleştirilmiştir.

UAVT’nin kaynağını oluşturan numaralama çalışması, belediyesi olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde ise il özel idareleri tarafından yapılmıştır. Daha sonra adres bilgileri TÜİK tarafından geliştirilen web tabanlı bir program aracılığı ile sisteme girilerek UAVT oluşturulmuş ve NVİGM’ye devredilmiştir.

Belediyeler, adres verilerini bu veri tabanına güncel olarak girmekle ve inşaat izinleri ile yapı kullanma izinlerini veri tabanını kullanarak bu sistemden vermekle yükümlüdürler. İl, ilçe, belde, köy ve mahallelere (köy bağlıları dahil) ilişkin idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri NVİGM tarafından UAVT’ye yansıtılmaktadır. UAVT’deki meydan, bulvar, cadde, sokak, dış kapı (bina) ve iç kapı (daire, dükkan vb.) isim ve numaraları belediyeler ve il özel idareleri tarafından güncellenmektedir. Vatandaşlar tarafından yapılan beyanlar doğrultusunda, nüfus müdürlükleri tarafından ikamet adresleri güncellenmektedir.

TÜİK, ADNKS’deki bilgileri ve diğer idari kayıtları kullanarak güncel bilgileri yılda bir kez yayımlamaktadır.