Veri Kaynakları

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince, ülke sınırları içerisinde ikamet eden tüm fertlerin ikamet adresleri tespit edilmiş; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası kullanılarak Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanındaki nüfus kütükleri ile eşleştirilmiş; yabancı uyruklu fertlere ilişkin bilgiler de pasaport numarası ile sisteme entegre edilerek ADNKS kurulmuştur. ADNKS ile ilgili ilk sonuçlar 31 Aralık 2007 itibariyle 21 Ocak 2008 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise ADNKS sonuçları, yılsonu (31 Aralık) itibarıyla yılın ilk aylarında haber bülteni ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Nüfus istatistikleri her yıl bu sisteme dayalı olarak üretilmektedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Üzerinden Üretilen İstatistikler

 • Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belediye, köy ve mahalle) göre nüfus büyüklüğü
 • Yaş-cinsiyet yapısı
 • Nüfusa kayıtlı olunan yer
 • Yabancı nüfus
 • Okuryazarlık ve eğitim düzeyi
 • Yasal medeni durum
 • Ortalama hanehalkı büyüklüğü
 • İç göç (2008 yılından itibaren)
 • Vatandaşlık ülkesi (2012 yılından itibaren)
 • Doğum yeri (2014 yılından itibaren)
 • Hanehalkı tipi (2014 yılından itibaren)
 • Yurt dışından gelen/yurt dışına giden göç (2016 yılından itibaren)

ADNKS, hayat tabloları ve nüfus projeksiyonları çalışmaları için altlık olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda hanehalkı örneklem araştırmaları için de ADNKS çerçeve görevi görmektedir.