Veri Kaynakları

2021 Nüfus Sayımı

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önermektedir. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı "2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS)" çalışmaları yürütülmüştür.

Türkiye’de 2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS) karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. 2021 NKS, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan ADNKS ile aynı referans tarihine sahip olup temel sonuçlarını ADNKS verileri oluşturmaktadır.

2021 NKS kapsamında üretilmesi gereken yerleşim yeri düzeyinde nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı, yasal medeni durum, eğitim durumu, göç, vatandaşlık ülkesi, doğum yeri, hanehalkı tipi ve yapısına ilişkin bilgiler, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) her yıl düzenli olarak üretilmektedir.

Diğer yandan, bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA)" gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek bir şekilde tasarlanmıştır.

İşgücü göstergelerinin üretilmesinde ise sayım referans tarihiyle uyumlu olacak şekilde Hanehalkı İşgücü Araştırması verisi esas alınmış, Nüfus ve Konut Sayımlarının tanımı gereği tüm nüfusu kapsaması için Kurumsal Yerlerde kalan nüfus da dahil edilmiştir.