Veri Kaynakları

Geleneksel Nüfus Sayımları

Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki nüfus sayımları 1935 ile 1990 yılları arasında düzenli olarak sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda uygulanmıştır. 1990 yılından sonra ise nüfus sayımının sonu sıfır ile biten yıllarda uygulanması kanunla belirlenmiş ve bu kapsamda ülkemizde son Genel Nüfus Sayımı 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır.

Günümüze kadar geleneksel olarak 14 Genel Nüfus Sayımı gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Adres Veritabanı (UAVT)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
2011 Nüfus ve Konut Sayımı
2021 Nüfus Sayımı
;